Όλος ο Κόσμος μου… σφιχτά στην αγκαλιά μου..!

Όλος ο Κόσμος μου… σφιχτά στην αγκαλιά μου..!

Χωρίς λόγια..!!